Wat is een filler

 

 

Wat is een filler?

Deze informatie kan ik u enkel nog tijdens een persoonlijk consult meedelen.

Maak hiervoor een afspraak op het nummer + 32 475 734253

Draadlift

Draadlift wordt niet meer aangeboden.

Er zijn alternatieven voor deze behandeling.

Wenst u hiervoor een consultatie, maak een afspraak op +32 475734253

Fillers

Lieve mensen,

Er is een ware heksenjacht ontstaan op alles wat met esthetische geneeskunde te maken heeft in België. Wij als plichtsbewuste artsen, die het goed menen met onze patiënten, die regelmatig internationale congressen bijwonen en op de hoogte zijn van de nieuwe producten en technieken in onze branche, worden door onze overheidsinstanties behandeld als criminelen. Dit terwijl malafide 'schoonheidscentra' die mensen behandelen, tegen de wet op uitoefenen van de geneeskunde in, door de overheid met rust worden gelaten. Wij mogen de hoogstnoodzakelijke benamingen om u te informeren niet meer gebruiken op onze website.

Ik noteer voor u de wet:

Artikel 9 §4 van de Wet op de Geneesmiddelen van 25 maart 1964 vermeldt het volgende:

"§4. Het is verboden voor elke fysieke persoon of rechtspersoon om reclame bestemd voor het publiek te maken voor implanteerbare hulpmiddelen. Het is ook verboden reclame te maken voor daden die bestaan in het plaatsen of inplanten van implanteerbare hulpmiddelen.

In de zin van deze paragraaf wordt verstaan onder 'implanteerbaar hulpmiddel':

elk hulpmiddel dat is ontworpen

-om geheel in het menselijk lichaam te worden ingebracht, of

-om een epitheeloppervlak of het oppervlak van het oog te vervangen door middel van een chirurgische ingreep en dat bestemd is om na de ingreep ter plaatse te blijven.

Een hulpmiddel dat bestemd is om door middel van een chirurgische ingreep gedeeltelijk in het menselijk lichaam te worden ingebracht en dat bestemd is om daar na de ingreep gedurende een periode van ten minste dertig dagen te blijven, wordt eveneens als implanteerbaar hulpmiddel beschouwd."

Ook vermeldingen zoals bv. 'botuline toxine' of 'hyaluronzuurfiller' vormen een inbreuk op de wetgeving, omwille van het feit dat dit indirecte reclame is voor (een) vergund(e) voorschriftplichtig geneesmiddel(en) en/of (een) CE-gecertificeerd(e) implanteerba(a)r(e) hulmiddel(en).

Begrijpen wie begrijpen kan! Maar u ziet waarschijnlijk ook in dat ik u op deze manier niet voldoende kan informeren via de website. Enkel via een consult kan ik  u op de hoogte brengen van de verschillende producten die ik gebruik en hun werking.

 

volumeherstel

Naarmate de leeftijd vordert, gaat het weefsel van het gelaat wat verslappen en daardoor kan de huid wat gaan hangen. De neus-lippen lijn wordt dieper, men krijgt hamsterwangetjes of er is een zichtbaar volumeverlies van bepaalde gelaatsdelen. Dit kunnen we herstellen met vulmiddelen die een tijdelijke verbetering van dit volumeverlies herstellen. 

De behandeling moet ongeveer na 1 à 1,5 jaar worden herhaald.

Welke behandelingen voor uw gelaat nodig zijn, wordt bepaald in een consultatie waarbij uitgebreid wordt onderzocht op welke plaatsen uw gelaat al een behandeling kan gebruiken om de verslapping naar de toekomst toe tegen te gaan. Er wordt dan een behandelplan opgesteld waarna u kan beslissen welke behandelingen u wenst en wanneer. 

Indien u interesse hebt voor een consultatie, kan u een afspraak maken op het nummer 0475734253. Vanuit het buitenland: +32475734253.

 

Soms kan men door een ongeval een volumeverlies van weefsel hebben. Dit kan een storend esthetisch effect veroorzaken.

Bij een relatief beperkt volumeverlies kan dit worden hersteld met hyaluronzuur.

Dit product geeft een tijdelijke vulling van het storende defect.

Deze behandeling moet wel om het jaar (ongeveer) herhaald worden.

 

 

Fillers

Statische rimpels en volumeverlies.

Deze twee problemen kunnen vrij snel worden opgelost.

Tijdens een consultatie wordt u hierover goed geïnformeerd welke alle mogelijke verschillende oplossing er zijn en afhankelijk van u voorkeur kiezen we de beste oplossing voor uw probleem.

 

Welk  producten het meest geschikt zijn voor uw behandeling wordt met u besproken tijdens de consultatie.

Even aan denken voor de behandeling!

Om bloeduitstortingen tijdens het inspuiten zo goed mogelijk te voorkomen, is het gebruik van bloedverdunners  of andere producten die het bloed verdunnen, zoals multivitamines en visolietabletten, verboden vanaf 8 dagen vóór de behandeling.
Ook de consumptie van rode wijn dient gestaakt te worden 3 dagen vóór de behandeling.